ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3-7-2016

June 25, 2016

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1 ΑΛΑΒΑΝΟΣ A. Ιάκωβος Κ
2 ΑΛΕΒΙΖΟΣ Α. Ανδρέας Π
3 ΑΛΕΞΙΟΥ Σ. Νικόλαος Π
4 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Γ. Μαργαρίτα Π
5 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Μ. ∆ημήτριος Κ
6 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Χ. Νικόλαος Π
7 ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ Α. Ιωάννης Π
8 ΑΠΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Κωνσταντίνος Κ
9 ΑΡΧΙΜΑΝ∆ΡΙΤΗΣ Α. ∆ημοσθένης Κ
10 ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ Ε. Εμμανουήλ Π
11 ΒΑΡΕΛΑΣ Ι. Χρήστος Π
12 ΒΑΧΛΙΩΤΗΣ Ε. Χρήστος Κ
13 ΒΕΝΕΤΗΣ Σ. Απόστολος Π
14 ΒΕΡΥΚΟΚΚΟΣ Ν. Ελευθέριος Π
15 ΒΛΑΧΑΚΗΣ Β. Κωνσταντίνος Κ
16 ΒΛΑΧΑΣ Γ. Ιωάννης Π
17 ΒΛΑΧΟΣ Ε. Ευάγγελος Π
18 ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ Ι. Φίλιππος Π
19 ΓΚΟΓΚΟΣ Γ. Νικόλαος Π
20 ΓΛΕΖΟΣ Ε. Φλώριος Κ
21 ΓΛΕΝΗΣ Ι. Γεώργιος Κ
22 ΓΟΥΛΗΣ Χ. Ανδρέας Π
23 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι. Στάυρος Π
24 ΖΑΡΚΑ∆ΟΥΛΑΣ Ν. ∆ημήτριος Κ
25 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ Ι. Ελένη Π
26 ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΝΩΛΗ Η. Όλγα Π
27 ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ-ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Β. Απόστολος Π
28 ΚΑΖΑΣΙ∆ΗΣ Ε. Σταύρος Κ
29 ΚΑΝΑΒΟΥ Π. Ιωάννα Κ
30 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ Κ. Έλενα Κ
31 ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ Ε. Χαράλαμπος Κ
32 ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ Π. Γεώργιος Π
33 ΚΟΥΡΑΚΟΣ Μ. Γεώργιος Π
34 ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ Κ. Ιωάννης Π
35 ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ Α. Ευθύμιος Κ
36 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Γ. Νικόλαος Κ
37 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Νικόλαος Π
38 ΜΑΛΑΜΗΣ Γ. Κωνσταντίνος Π
39 ΜΑΝΟΥΣΟΣ Α. Ιωάννης Κ
40 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Π. Χρύσανθος Π
41 ΜΑΣΙΚΑΣ ∆. Νικόλαος Π
42 ΜΕΝΕΓΗΣ Γ. Θεόδωρος Π
43 ΜΕΣΣΗΝΗΣ Κ. ∆ιονύσιος Π
44 ΜΙΧΗΣ Σ. Κωνσταντίνος Π
45 ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ Χ. Γεώργιος Κ
46 ΜΠΑΡ∆ΗΣ Γ. Σταύρος Π
47 ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ Ι. Σωτήριος Κ
48 ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ Ι. Σωτήριος Π
49 ΜΠΟΥΖΙΩΤΑΣ ∆. Σωτήριος Π
50 ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ΒΕΝΕΤΙΟΣ Π
51 ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ Ζ. Νικόλαος Κ
52 ΜΩΡΑΚΕΑ Α. Κυριακή Π
53 ΠΑΝΑΓΗΣ Π. Χρήστος Κ
54 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ Α. Σάββας Π
55 ΠΑΝΟΥ-ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ Ι. Ελένη Π
56 ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΥ Ν. Ελένη Κ
57 ΡΟΥΜΠΑΣ Θ. ∆ημήτριος Π
58 ΣΑΡΡΗΣ Γ. Ιωάννης Κ
59 ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Παντελής Π
60 ΤΡΑΓΑΣ Τ. Κωνσταντίνος Κ
61 ΤΡΟΒΙΑ Κ. ∆ήμητρα Π
62 ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ Γ. ∆ημήτριος Κ
63 ΤΣΟΥΜΑΛΑΚΟΣ Σ. Νέστωρ Π
64 ΦΙΛΙΠΠΗΣ Α. Γεώργιος Π
65 ΧΑΡΗΣ Η. Αθανάσιος Κ
66 ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ Λ. Αριστόδημος Π